Școala Gimnazială
              Neagra Șarului
      MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NEAGRA ŞARULUI
          Şcoala Gimnazială Neagra Şarului trebuie să se încadreze în eforturile şcolii sucevene, de a deveni un mediu
dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi oferind şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin
dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Mediul
educaţional  trebuie să ofere fiecărui  tânăr  posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului
pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere.
          Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea aptitudinilor elevului și realizează educația pentru
colaborare și lucru în echipă; oferim șansă fiecarui elev să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți dinamice.

Planul de dezvoltare instituţională al şcolii gimnaziale Neagra Şarului 2014 – 2019 - Click pentru detalii
Anunţ concurs Administrator Patrimoniu - Click pentru detalii
Anunţ concurs îngrijitor la Grădiniţa cu program normal Şaru Dornei - Click pentru detalii
Calendar desfăşurare concurs - Click pentru detalii
Selectie dosare administrator - Click pentru detalii
Selectie dosare ingrijitor - Click pentru detalii
Regulament intern - Click pentru detalii